Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1/2017

Miniinvazívna liečba akútnej komplikovanej divertikulitídy

(1/2017) | Malík M.(1), Mižičková M.(1), Javorka V.(1), Mikula P.(1), Bystrian R.(2), Bilický J.(1)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava
2 Chirurgická klinika SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Komplikovaná akútna divertikulitída je život ohrozujúce ochorenie v diagnostike ktorej zohráva významnú úlohu sonografické a najmä CT vyšetrenie.

Detail »

Problematika diagnostiky pľúcnej embólie

(1/2017) | Trabalková Z., Števík M., Zeleňák K.
Rádiologická klinika JLF UK a UN Martin

Pľúcna embólia (ďalej PE) predstavuje aj v súčasnosti závažný medicínsky problém so stále vysokým percentom úmrtnosti. Diagnostika PE spočíva vo včasnom a správnom zhodnotení klinických prejavov a v indikácii vhodných diagnostických metód.

Detail »

Tuberkulóza centrálneho nervového systému

(1/2017) | Bobulová A., Zeleňák K., Števík M.
Rádiologická klinika JLF UK a Univerzitná nemocnica Martin

V článku uvádzame rádiologické charakteristiky jednotlivých typov tuberkulózneho postihnutia CNS a kazuistiku pacienta vyšetrovaného na našej klinike.

Detail »

Volumetrie v běžné klinické praxi

(1/2017) | Staňková M., Andrašina T., Jůza T., Válek V.
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU Brno

Volumetrie je moderní metoda měření objektů ve třech rozměrech. Dnes je běžně dostupná na většině radiologických stanic.

Detail »

Wunderlichov syndróm

(1/2017) | Horváth M., Bojňanská P. Šimko M.
Rádiologické oddelenie, FNsP J.A.Reimana Prešov

Našou prácou chceme predstaviť zriedkavý syndróm krvácania do obličky a vyzdvihnúť význam rýchlej a presnej zobrazovacej diagnostiky.

Detail »

Rádiologické hodnotenie anatomických štruktúr tenkého čreva

(1/2017) | Lišková Z.(1), Liška M.(2), Lehotská V.(3)
1 Radiológia s.r.o., CT a MR pracovisko, Antolská 11, Bratislava
2 Klinika anesteziológie a intenzívnej mediciny SZU a UNB
3 II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

Na zistenie patologických zmien na tenkom čreve sa využívajú rôzne rádiologické a endoskopické vyšetrovacie metódy. Bez ohľadu na metódu zobrazenia, existujú na tenkom čreve určité spoločné znaky, ktoré by mali byť pri hodnotení rádiologického obrazu tenkého čreva brané do úvahy.

Detail »

Parciálna embolizácia sleziny v liečbe hypersplenizmu

(1/2017) | Haršány J.(1), Kudlová D.(3), Husťák R.(3,4), Klepanec A.(1,2)
1 Rádiologická klinika FN Trnava
2 IFBLR Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3 Interná klinika FN Trnava
4 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Trnavská univerzita v Trnave

V tejto kazuistike prezentujeme prípad pacientky s hypersplenizmom, u ktorej bola ako liečebná metóda úspešne využitá parciálna embolizácia sleziny.

Detail »

Sonoelastografia v praxi

(1/2017) | Slobodníková J.(1,2,3), Klepanec A.(3), Meluš V.(1)
1 Fakulta zdravotnictva, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2 Rádiologická klinika, s.r.o., Trenčín
3 Inštitút fyzioterapie, balneologie a liečebnej rehabilitácie, UCM Trnava

Cieľom prospektívnej štúdie bolo posúdiť prínos elastografie v diferenciálnej diagnostike solídnych lézií v reálnej praxi mamografického pracoviska.

Detail »

Wunderlichov syndróm

(1/2017) | Horváth M., Bojňanská P. Šimko M.
Rádiologické oddelenie, FNsP J.A.Reimana Prešov

Parciálna embolizácia sleziny v liečbe hypersplenizmu

(1/2017) | Haršány J.(1), Kudlová D.(3), Husťák R.(3,4), Klepanec A.(1,2)
1 Rádiologická klinika FN Trnava
2 IFBLR Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3 Interná klinika FN Trnava
4 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Trnavská univerzita v Trnave

Sonoelastografia v praxi

(1/2017) | Slobodníková J.(1,2,3), Klepanec A.(3), Meluš V.(1)
1 Fakulta zdravotnictva, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2 Rádiologická klinika, s.r.o., Trenčín
3 Inštitút fyzioterapie, balneologie a liečebnej rehabilitácie, UCM Trnava
To Top