Menu

Sonoelastografia v praxi

Slobodníková J.(1,2,3), Klepanec A.(3), Meluš V.(1)
1 Fakulta zdravotnictva, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2 Rádiologická klinika, s.r.o., Trenčín
3 Inštitút fyzioterapie, balneologie a liečebnej rehabilitácie, UCM Trnava

V sonomamodiagnostike by mala podľa súčasných štúdií a znalostí elastografia zvyšovať špecificitu sonografického vyšetrenia ako diagnostické metódy pri diagnostike včasných štádií karcinómu prsníka a zároveň znižovať počet biopsií. Cieľom prospektívnej štúdie bolo posúdiť prínos elastografie v diferenciálnej diagnostike solídnych lézií v reálnej praxi mamografického pracoviska.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
karcinóm prsníka, sonografia, elastografia, hruboihlová biopsia

To Top