Menu

Redakčná rada

Šéfredaktorka:
Doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD., Bratislava

Zástupca šéfredaktora: MUDr. Vladimír Javorka, PhD., Bratislava

Tajomník redakcie: Doc. MUDr., Viera Lehotská, PhD., Bratislava

Redakčná rada:

prof. Dr. med. Rainer Rienmüller Graz, Austria 

MUDr. Rudolf Kadlečík, CSc. Bratislava 

prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD. Plzeň 

MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR Trnava 

MUDr. Andrej Havrilla Bardejov MUDr. Michal Žilinčan Banská Bystrica 

MUDr. Dominik Juskanič Nitra

prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc. Bratislava 

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. Hradec Králové 

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. Praha 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Brno 

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof. Bratislava 

MUDr. Víťazoslav Belan, PhD. Bratislava 

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD. Bratislava 

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. Martin 

MUDr. Andrej Repovský, PhD. Humenné 

MUDr. Hubert Poláček, CSc. Martin 

MUDr. Zuzana Lišková, MPH, PhD. Bratislava 

MUDr. Katarína Sláviková, PhD. Bratislava 

MUDr. Peter Bluska Bratislava 

MUDr. Marina Široká Bratislava 

MUDr. Alexandra Kundisová Bratislava  

To Top