Menu

Tuberkulóza centrálneho nervového systému

Bobulová A., Zeleňák K., Števík M.
Rádiologická klinika JLF UK a Univerzitná nemocnica Martin

Tuberkulóza (TBC) centrálneho nervového systému (CNS) je devastačné ochorenie s vysokou morbiditou a mortalitou. Implementácia moderných zobrazovacích metód do diagnostického algoritmu je základom včasného zahájenia adekvátnej antituberkulotickej terapie. V článku uvádzame rádiologické charakteristiky jednotlivých typov tuberkulózneho postihnutia CNS a kazuistiku pacienta vyšetrovaného na našej klinike.

Kľúčové slová: tuberkulóza, centrálny nervový systém, tuberkulóm, tuberkulózna meningitída, zobrazovacie metódy

To Top