Menu

Problematika diagnostiky pľúcnej embólie

Trabalková Z., Števík M., Zeleňák K.
Rádiologická klinika JLF UK a UN Martin

Pľúcna embólia (ďalej PE) predstavuje aj v súčasnosti závažný medicínsky problém so stále vysokým percentom úmrtnosti, a to i vo vyspelých krajinách s dobre fungujúcim systémom zdravotnej starostlivosti. Diagnostika PE spočíva vo včasnom a správnom zhodnotení klinických prejavov a v indikácii vhodných diagnostických metód. Na ústupe je invazívna pľúcna angiografia, ktorú nahradila neinvazívna CT pulmoangiografia. Táto, aj napriek svojim nespočetným výhodám, nie je úplne bez rizík a mala by byť použitá iba v nevyhnutných prípadoch. V článku je predstavená aj najnovšia štúdia holandských autorov, YEARS algoritmus. Jej cieľom je rozpoznať skupinu pacientov, u ktorej môže byť PE vylúčená aj bez CT pulmoangiografie, len na základe hladiny D-dimérov a jednoduchého, z troch bodov spočívajúceho, klinického zhodnotenia pravdepodobnosti PE.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
pľúcna embólia, CT pulmoangiografia, YEARS algoritmus

To Top