Menu

Miniinvazívna liečba akútnej komplikovanej divertikulitídy

Malík M.(1), Mižičková M.(1), Javorka V.(1), Mikula P.(1), Bystrian R.(2), Bilický J.(1)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava
2 Chirurgická klinika SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Komplikovaná akútna divertikulitída je život ohrozujúce ochorenie v diagnostike ktorej zohráva významnú úlohu sonografické a najmä CT vyšetrenie. V liečbe komplikácii ako sú absces a krvácanie majú nespochybniteľný význam aj metódy intervenčnej rádiológie. Perkutánna drenáž v prípade formácie abscesu, prípadne endovaskulárna embolizácia masívneho krvácania z divertikla sú efektívne a minimálne invazívne spôsoby liečby. V prezentovanej kazuistike došlo u jedného pacienta v priebehu krátkehoobdobia k obom týmto komplikáciam.

To Top