Menu

Wunderlichov syndróm

Horváth M., Bojňanská P. Šimko M.
Rádiologické oddelenie, FNsP J.A.Reimana Prešov

V roku 1856 bol nemeckým lekárom Carlom Wunderlichom prvýkrát popísaný vzácny, život ohrozujúci stav, ktorý je charakterizovaný spontánnym netraumatickým krvácaním do obličky subkapsulárne a/ alebo perirenálne.V kazuistikách z nášho pracoviska predstavujeme prípad 52-ročnej ženy a 83-ročného muža, ktorí boli prijatí nalôžkové oddelenia pod obrazom nešpecifickej bolesti brucha a chrbta. V priebehu hospitalizácie došlo u oboch pacientov k závažnej anemizácii až k rozvoju hemoragického šoku. Na základe urgentného CT vyšetrenia s kontrastnou látkou a potvrdením prítomnosti retroperitoneálneho hematómu v teréne ložiskového procesu, obaja podstúpili nefrektómiu. Histologicky sa jednalo o zakrvácanie do angiomyolipómu u ženy a do papilárneho renálneho karcinómu u muža. Našou prácou chceme predstaviť zriedkavý syndróm krvácania do obličky a vyzdvihnúť význam rýchlej a presnej zobrazovacej diagnostiky.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
Wunderlichov syndróm, angiomyolipóm, renálny karcinóm, retroperitoneálny hematóm.

To Top