Menu

Rádiologické hodnotenie anatomických štruktúr tenkého čreva

Lišková Z.(1), Liška M.(2), Lehotská V.(3)
1 Radiológia s.r.o., CT a MR pracovisko, Antolská 11, Bratislava
2 Klinika anesteziológie a intenzívnej mediciny SZU a UNB
3 II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Heydukova 10, Bratislava

Na zistenie patologických zmien na tenkom čreve sa využívajú rôzne rádiologické a endoskopické vyšetrovacie metódy. Bez ohľadu na metódu zobrazenia, existujú na tenkom čreve určité spoločné znaky, ktoré by mali byť pri hodnotení rádiologického obrazu tenkého čreva brané do úvahy. Štandardne by sa malo hodnotiť týchto šesť znakov: diameter lúmenu čreva, slizničný reliéf, stena čreva, intraluminálny obsah, čas pasáže a vzhľad mezentéria. Správne rozpoznanie dominantných znakov a ich vzájomná korelácia môžu viesť ku správnej diagnóze.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
tenké črevo, rádiologické hodnotenie, lúmen čreva, slizničný reliéf, obsah čreva, mezentérium

To Top