Menu

Volumetrie v běžné klinické praxi

Staňková M., Andrašina T., Jůza T., Válek V.
Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU Brno

Volumetrie je moderní metoda měření objektů ve třech rozměrech. Dnes je běžně dostupná na většině radiologických stanic. Díky současné rychlosti postprocessingu je to metoda časově přijatelná a velmi přesná s excelentní reproducibilitou. Je standardem před rozsáhlejšími resekcemi jater pro odhadnutí zbytkové funkce jaterního parenchymu, je užitečným nástrojem při měření nepravidelných tekutinových kolekcí. Experimentálně ji lze využít k posouzení povahy nespecifických plicních nodulů, k hodnocení léčebné odpovědi tumorů po intervenční radiologické léčbě.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Intervenční terapie, resekce jater, volumetrie, 3D měření

To Top