Menu

Slovak Radiology Journal Volume 20 2/2013

Complications in connection with probing and instrumental manipulation of uterine arteries during embolisation of uterine myomas

(2/2013) | V. Javorka, M. Mižičková, M. Malík, M. Redecha(*), J. Bilický
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UN Bratislava
* II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, SZU a UN Bratislava

Embolizácia uterinných artérií (UAE) sa stala akceptovanou metódou liečby myómov uteru. Ako každá liečebná procedúra aj UAE má svoje peri-procedurálne, skoré a neskoré komplikácie.

Show article »

Different types of fractures in orthopedic radiology

(2/2013) | R. Kadlečik, A. Panayiotou, E. Litsa, S. Kleanthous
Achillion Hospital, Limassol, Cyprus

The authors presented different types of traumatic fractures of bone skeleton, which belong to the every day work in the radiologic and orthopedic-traumatic department of our hospital.

Show article »

Spontaneus extraperitoneal soft tissue bleeding in patients with anticoagulation therapy. Diagnostic approach and therapy from radiologist point of view

(2/2013) | V. Javorka, M. Mižičková, J. Bilický, M. Malík
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB

Najobávanejšou komplikáciou antikoagulačnej liečby je krvácanie, pričom môže ísť o závažné, až život ohrozujúce krvácania. V prípade zlyhania konzervatívnej liečby je embolizačná terapia niekedy jedinou možnosťou ako ošetriť takéto krvácanie.

Show article »

BI-RADS system, pilot study and results

(2/2013) | J. Slobodníková(1,2), Z. Krajčovičová(1), V. Meluš(1)
1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2 Radiologická klinika s.r.o., Trenčín

BI-RADS system is globally accepted and recognized standardized system for evaluating findings in the diagnosis of breast disease.

Show article »

MR diagnostic of subcoracoideal impingement

(2/2013) | B. Pauček(1), R. Holibka(2)
1 Oddělení magnetické rezonance Medihope VN Olomouc
2 Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

The article gives an overview of the pain syndrome of the ventral compartment shoulder joint and a detailed description of the etiopathogenesis of subcoracoid impingement.

Show article »

The Role of Ultrasound for Diagnosis and follow-up of a Pediatric Patient with acute Appendicitis and Melas syndrome

(2/2013) | V. Tasseva(1), E. Ilieva(1), S. Stoilov(2), M. Totev(1), G. Garvanska(1)
1 Depatment of Diagnostic Imaging
2 Department of Paediatric Surgery UMHATEM Pirogov, Sofia, Bulgaria

Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS) syndrome is a progressive neurodegenerative disorder caused by mutations in the genes in the mitochondrial DNA.

Show article »

Tumors of the small intestine on CT

(2/2013) | O. Bobík, M. Smreková
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA Bratislava

Tumors of small intestine are rare, represent less than 5 % of all gastrointestinal malignancies. Differential diagnosis of tumors of small intestine is wide, but some tumors have a CT in specific morphological appearane, which can lead to more accurate diagnosis. CT is the modality that allows to determine the location and extent of the diseases and associated findings and it is currently the gold standard for imaging of suspected tumors of the small intestine.

Show article »

Metachromatic leukodystrophy

(2/2013) | M. Števík(1), H. Poláček(1), V. Cisáriková(2), K. Druneková(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(3)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM
2 CT Martin s.r.o.
3 Neurologická klinika JLF UK a UNM

The authors present a case of a 7-years old child with the diagnosis of metachromatic leukodystrophy.

Show article »

Lipografting of the breast tissue

(2/2013) | E. Kolesárová(1), P. Bluska(2), V. Lehotská(3), M. Bartalosová(1), M. Ondrkalová(1)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
2 Rádiológia s.r.o.
3 II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA

Lipografting (lipomodeling) – transfer of autologous fat cells is a technique in which is own fat tissue taken and subsequently injected into other body parts.

Show article »

Lipid metabolism in hepatocelullar carcinoma as one of diagnostic goals by functional imaging

(2/2013) | Ľ. Lukáč(1), B. Kunčák(2), M. Vereb(3), L. Kaliská(4), S. Balogová(5,6)
1 I. Interná klinika LF UK a UNB
2 Interné oddelenie, Nemocnica Nové Zámky
3 Nuklearmedizin, Kassel, Nemecko
4 INMM, Banská Bystrica
5 Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA
6 Klinika nukleárnej medicíny nemocnice Tenon AP-HP a Univerzity Pierre et Marie Curie, Paríž, Francúzsko

Functional whole-body imaging by PET (fused with CT or MRI) with spatial resolution compatible with the detection of lesions <2 cm in size has been proposed to overcome some limitations of morphologic imaging.

Show article »

DICOM

(2/2013) | T. Tvrdík

DICOM (Digital Imaging and Comunications in Medicine) je súbor štandardov v digitálnej medicíne. Definuje prostredie pre presné získanie, prenos, uloženie a zobrazenie obrazových a textových dát.

Show article »

Web atlases

(2/2013) | T. Tvrdík

Na Internete je pomerne jednoduché vyhľadať množstvo voľne prístupných anatomických atlasov a zbierok kazuistík. Môžu byť dobrou pomôckou pri štúdiu začínajúceho lekára, ale aj lekárov s dlhoročnými skúsenosťami. Líšia sa kvalitou spracovania, podrobnosťou a zameraním na používateľa.

Show article »

BI-RADS system, pilot study and results

(2/2013) | J. Slobodníková(1,2), Z. Krajčovičová(1), V. Meluš(1)
1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2 Radiologická klinika s.r.o., Trenčín

Metachromatic leukodystrophy

(2/2013) | M. Števík(1), H. Poláček(1), V. Cisáriková(2), K. Druneková(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(3)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM
2 CT Martin s.r.o.
3 Neurologická klinika JLF UK a UNM

Lipografting of the breast tissue

(2/2013) | E. Kolesárová(1), P. Bluska(2), V. Lehotská(3), M. Bartalosová(1), M. Ondrkalová(1)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
2 Rádiológia s.r.o.
3 II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA

Lipid metabolism in hepatocelullar carcinoma as one of diagnostic goals by functional imaging

(2/2013) | Ľ. Lukáč(1), B. Kunčák(2), M. Vereb(3), L. Kaliská(4), S. Balogová(5,6)
1 I. Interná klinika LF UK a UNB
2 Interné oddelenie, Nemocnica Nové Zámky
3 Nuklearmedizin, Kassel, Nemecko
4 INMM, Banská Bystrica
5 Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA
6 Klinika nukleárnej medicíny nemocnice Tenon AP-HP a Univerzity Pierre et Marie Curie, Paríž, Francúzsko

DICOM

(2/2013) | T. Tvrdík
To Top