Menu

Web atlases

T. Tvrdík

Na Internete je pomerne jednoduché vyhľadať množstvo voľne prístupných anatomických atlasov a zbierok kazuistík. Môžu byť dobrou pomôckou pri štúdiu začínajúceho lekára, ale aj lekárov s dlhoročnými skúsenosťami. Líšia sa kvalitou spracovania, podrobnosťou a zameraním na používateľa. Pomocou vyhľadávača Google som viacerými kombináciami kľúčových slov a podrobnejšími nastaveniami (online, anatomy, atlas, musculosceletal, internet, radiology) našiel viac než 40 stránok s takýmto obsahom. Vyhľadávanie pomocou hypertextového vyhľadávača som zvolil, pretože takýmto spôsobom podľa môjho názoru postupuje väčšina používateľov. Internet je rýchlo sa meniace médium a existujúce publikácie zaoberajúce sa online atlasmi sa rýchlo stávajú neaktuálnymi (1,2). Tabuľka 1 obsahuje internetové adresy atlasov. Väčšina stránok zobrazuje snímky exportované do formátu JPEG so stratovou kompresiou. Niektoré ponúkajú aj možnosti obrázky zväčšovať, posúvať rezy a nastavovať W/L. Na využitie pokročilých funkcií je potrebné mať v internetovom prehliadači nainštalované zásuvné moduly Java Runtime Environment alebo Adobe Flash Player. Narazil som aj na webové rozhrania PACS serverov, ktoré však k prístupu vyžadujú používateľské konto. V prehľade je spomenutých aj niekoľko aplikácií dostupných zdarma.

To Top