Menu

DICOM

T. Tvrdík

DICOM (Digital Imaging and Comunications in Medicine) je súbor štandardov v digitálnej medicíne. Definuje prostredie pre presné získanie, prenos, uloženie a zobrazenie obrazových a textových dát. Je univerzálne použiteľný nielen pre všetky modality zobrazovacích metód, ale aj pre iné inštrumentálne vyšetrenia so záznamom polohy, rozmerov, obrazu alebo zvuku a tiež administráciu pacientov. Jeho vlastnosti umožňujú hodnotenie a porovnávanie dát nezávisle od výrobcu techniky. Svojimi vlastnosťami sa odlišuje od iných používaných obrazových formátov. DICOM umožňuje ukladanie až 65536 farebných odtieňov, jeho podpora výrobcami je veľmi rozšírená a okrem obrazových informácií zahŕňa aj obrovské množstvo metadát (viac než 2000 typov). DICOM tiež zabezpečuje súhru zariadení v PACSe presnou definíciou ich možností a vlastností.

To Top