Menu

Spontaneus extraperitoneal soft tissue bleeding in patients with anticoagulation therapy. Diagnostic approach and therapy from radiologist point of view

V. Javorka, M. Mižičková, J. Bilický, M. Malík
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB

Antikoagulačná terapia sa stala dôležitým nástrojom v liečbe pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami alebo s tromboembolickou chorobou. Najobávanejšou komplikáciou antikoagulačnej liečby je krvácanie, ktoré sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek oblasti ľudského tela pričom môže ísť o závažné, až život ohrozujúce krvácania. Krvácanie do mäkkých tkanív retroperitonea, brušnej steny, stehna, gluteálnej oblasti je známou komplikáciou. Liečba takéhoto krvácania je vo väčšine prípadov konzervatívna, v prípade zlyhania konzervatívnej liečby je embolizačná terapia niekedy jedinou možnosťou ako ošetriť takéto krvácanie. Úlohou rádiológa je teda nielen stanoviť diagnózu krvácania – jeho lokalizáciu, rozsah a aktivitu, ale v prípade potreby aj vykonanie rozhodujúceho terapeutického výkonu – embolizácie. Autori prezentujú vlastné skúsenosti s diagnostikou krvácania do retroperitonea a následnou embolizačnou terapiou u 3 pacientov za obdobie necelých 3 mesiacov – od marca do apríla 2013, ktorí nereagovali na konzervatívnu terapiu.

To Top