Menu

Slovenská rádiológia Ročník 2/2006

Viacpočetné malígne gliové nádory mozgu

(2/2006) | Sidorová Ľ.(1), Wlachovská B.(2), Belan V.(2), Šteňo J.(1)
1 Neurochirurgická klinika, FNsP L. Dérera, Bratislava
2 Rádiologická klinika, FNsP L. Dérera, Bratislava

Na Neurochirurgickej klinike FNsP L. Dérera v Bratislave sme v rokoch 2001-2002 operovali 109 pacientov s malígnymi gliovými nádormi mozgu. Z toho bolo 8 pacientov s nálezom viacpočetných malígnych gliómov, čo tvorí 7%.

Detail »

USG vedené operácie mts mozgu

(2/2006) | Kondoff Sl., G. Poptodorov, M. Totev*
Department of Neurosurgery, Department of Radiology* MBALSM „Pirogov” – Sofia, Bulgaria

The purpose of the present study is to analyze and represent our experience in operative treatment of brain metastases with image guided US real-time techniques.

Detail »

Nobelove ceny za magnetickú rezonanciu

(2/2006) | V. Belan
Rádiodiagnostická klinika, FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera

Nobelov výbor pri Karolínskom inštitúte dňa 6. októbra 2003 sa rozhodol udeliť Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2003 Paulovi C. Lauterburovi a Petrovi Mansfieldovi za ich objavy týkajúce sa zobrazovania magnetickou rezonanciou (MRI- magnetic resonance imaging).

Detail »

Odporúčania pre diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín – PAO

(2/2006) | V. Štvrtinová, V. Šefránek, J. Murín, A. Dukát, J. Tomka,
I. Vulev, O. Bzdúchová, A. Džupina, J. Bilický
Slovenská angiologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre cievnu chirurgiu
Slovenská kardiologická spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Slovenská rádiologická spoločnosť

V ostatných rokoch sa vo svetovom písomníctve pre ochorenia periférnych končatinových tepien končiace ischémiou začal používať názov peripheral arterial disease [PAD – periférne artériové ochorenie končatín (PAO)]. Termín PAO však nezahrňuje len ochorenia končatinových artérií, ale aj ochorenia iných tepnových riečísk, s výnimkou koronárnych artérií. V týchto odporúčaniach sa sústredíme na PAO dolných končatín.

Detail »

Viacpočetné malígne gliové nádory mozgu

(2/2006) | Sidorová Ľ.(1), Wlachovská B.(2), Belan V.(2), Šteňo J.(1)
1 Neurochirurgická klinika, FNsP L. Dérera, Bratislava
2 Rádiologická klinika, FNsP L. Dérera, Bratislava

USG vedené operácie mts mozgu

(2/2006) | Kondoff Sl., G. Poptodorov, M. Totev*
Department of Neurosurgery, Department of Radiology* MBALSM „Pirogov” – Sofia, Bulgaria
To Top