Menu

Odporúčania pre diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia končatín – PAO

V. Štvrtinová, V. Šefránek, J. Murín, A. Dukát, J. Tomka,
I. Vulev, O. Bzdúchová, A. Džupina, J. Bilický
Slovenská angiologická spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre cievnu chirurgiu
Slovenská kardiologická spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
Slovenská rádiologická spoločnosť

V ostatných rokoch sa vo svetovom písomníctve pre ochorenia periférnych končatinových tepien končiace ischémiou začal používať názov peripheral arterial disease [PAD – periférne artériové ochorenie končatín (PAO)]. Termín PAO však nezahrňuje len ochorenia končatinových artérií, ale aj ochorenia iných tepnových riečísk, s výnimkou koronárnych artérií. V týchto odporúčaniach sa sústredíme na PAO dolných končatín.

To Top