Menu

Slovak Radiology Journal Volume

Acute pancreatitis – overview

() | Z. Bilická(1), V. Belan(1), V. Javorka(2), K. Fabianová(2), J. Mištinová(2), M. Bartalošová(2), M. Judinyová(2), Ľ. Jančula(3), E. Janvarsová(2), J. Bilický(2)
1 Rádiodiagnostická klinika ak. Dérera a FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
2 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
3 Gastroenterologická klinika SZU Bratislava
Prednosta: Prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.

The autors in their work refer occurence of acute pancreatitis, her causes and importance of diagnostic imaging methods in defining early diagnostic.

Show article »

Role of diagnostic and interventional Radiology in Paget von Schrőtter syndrome management

() | P. Lesný(1), M. Malík(1), V. Šefránek(2), J. Tomka(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Prednosta: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
2 Klinika cievnej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Prednosta: Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Paget-von Schrőtter syndrome is primary acute subclavian-axillary vein thrombosis. The authors state its etiopathogenesis, clinical presentation, radiological diagnosis and management at combined endovascular and surgical treatment.

Show article »

Intravascular ultrasound and its use in vascular Interventional Radiology

() | A. Klepanec(1), I. Vulev(1), M. Vozár(1), J. Maďarič(2), T. Balázs(1), M. Holomáň(3)
1 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
2 Oddelenie intenzívnej angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
3 Kardiochirurgická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

This review article summarizes possibilities of intravascular ultrasound utilization in diagnostic process and therapy from peripheral vascular diseases up to thoracoabdominal aorta diseases and our experience with this new diagnostic modality.

Show article »

Congenital malformations of extremities, terminological notes

() | H. Poláček(1), N. Mišovicová(2), K. Zeleňák(1), M. Števík(1), H. Poláček(3), jr.
1 Rádiologická klinika JLF UK a MFN Martin
2 Oddelenie lekárskej genetiky MFN Martin
3 Klinika nukleárnej medicíny JLF UK MFN Martin

Congenital limb anomalies occur standalone, or in conjunction with systemic skeletal or other organic abnormalities. We present a brief review ofterminology commonly used in clinical practice for congenital limb anomalies.

Show article »

Linear parameters versus volume – what is the real value of linear parameters?

() | L. Ragan(1), I. Waczulíková(2), J. Bilický(3), L. Guller(4), J. Beňuška(4)
1 Institute of Basic Medical Sciences, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway,
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského v Bratislave
3 1. Rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
4 Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Cieľom štúdie je posúdiť, do akej miery lineárne vzdialenosti odzrkadľujú objem bočných mozgových komôr.

Show article »

Indications of endovascular therapy of chronic limbic lesions according to TASC II.

() | M. Malík(1), P. Lesný(1), J. Bilický(1), V. Slezák(2), V. Belan(3)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Prednosta: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
2 Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Primár: MUDr. Viliam Slezák, CSc.
3 Rádiodiagnostická klinika, FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., host. doc.

The improvement of the methods of interventional radio­ logy leads to modifacations of lesions types in favor of endovascular treatment. The aim of this article is to provide the complex view of endovascular treatment indications according to recommendation published in Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management of Peripheral Arterial Disease (2007).

Show article »

Normal CSF space in MRI

() | J. Mištinová
I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

The evaluation of CSF spaces in the relationship with abnormal signal intensity could be very difficult. In this article we have tried to give a short overview about some basic MRI artifacts, causes of their appearence, and possibility of their elimination.

Show article »

Urogenital tuberculosis – still an actual problem of Urologist and Radiologist

() | M. Obšitník, J. Bilický
Urologické oddelenie FNsP Bratislava
I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava

Tuberkulóza, a teda aj tuberkulóza urogenitálna, ostáva aj na prahu tretieho milénia závažným celosvetovým problémom a na jeho zvládnutie sú vypracované a realizujú sa rozsiahle celosvetové programy (Stop TB Strategy), na ktoré sa vynakladajú veľké objemy finančných prostriedkov.

Show article »

Role of PET in diagnosis of idiopatic retroperitoneal fibrosis – case study

() | Z. Řehák(1), P. Němec(2), P. Fabián(3), I. Čapák(4)
1 Oddělení nukleární medicíny, centrum PET, Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Revmatologická ambulance II. Interní kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
3 Oddělení patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
4 Urologická ambulance, Masarykův onkologický ústav, Brno

Idiopatická retroperitoneální fibróza patří společně se zánětlivým aneurysmatem abdominální aorty a perianeurysmální retroperitoneální fibrózou k chronickým periaortitidám. Chronická periaortitida představuje vzácné onemocnění charakterizované vývojem zánětlivého fibrotizujícího procesu obklopujícího velké cévy a orgány retroperitonea.

Show article »

Flexor annular pulley tear – case report

() | J. Zajacová, J. Kubicova-Koštálová, M. Fabian, V. Belan
Rádiodiagnostická klinika FNsP Nem. ak. L. Dérera, Bratislava
Klinika chirurgie ruky, Nem. Ružinov, Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

This report describes a flexor annular pulley injury of little finger. Aim of this work is to point out the importance of MRI examination in the diagnostics of that lesion.

Show article »

Acute pancreatitis – overview

() | Z. Bilická(1), V. Belan(1), V. Javorka(2), K. Fabianová(2), J. Mištinová(2), M. Bartalošová(2), M. Judinyová(2), Ľ. Jančula(3), E. Janvarsová(2), J. Bilický(2)
1 Rádiodiagnostická klinika ak. Dérera a FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
2 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
3 Gastroenterologická klinika SZU Bratislava
Prednosta: Prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.

Intravascular ultrasound and its use in vascular Interventional Radiology

() | A. Klepanec(1), I. Vulev(1), M. Vozár(1), J. Maďarič(2), T. Balázs(1), M. Holomáň(3)
1 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
2 Oddelenie intenzívnej angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
3 Kardiochirurgická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Linear parameters versus volume – what is the real value of linear parameters?

() | L. Ragan(1), I. Waczulíková(2), J. Bilický(3), L. Guller(4), J. Beňuška(4)
1 Institute of Basic Medical Sciences, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway,
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského v Bratislave
3 1. Rádiologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
4 Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Indications of endovascular therapy of chronic limbic lesions according to TASC II.

() | M. Malík(1), P. Lesný(1), J. Bilický(1), V. Slezák(2), V. Belan(3)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Prednosta: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
2 Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Primár: MUDr. Viliam Slezák, CSc.
3 Rádiodiagnostická klinika, FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., host. doc.

Normal CSF space in MRI

() | J. Mištinová
I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Role of PET in diagnosis of idiopatic retroperitoneal fibrosis – case study

() | Z. Řehák(1), P. Němec(2), P. Fabián(3), I. Čapák(4)
1 Oddělení nukleární medicíny, centrum PET, Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Revmatologická ambulance II. Interní kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
3 Oddělení patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
4 Urologická ambulance, Masarykův onkologický ústav, Brno

Flexor annular pulley tear – case report

() | J. Zajacová, J. Kubicova-Koštálová, M. Fabian, V. Belan
Rádiodiagnostická klinika FNsP Nem. ak. L. Dérera, Bratislava
Klinika chirurgie ruky, Nem. Ružinov, Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.
To Top