Menu

Slovak Radiology Journal Volume

Principles of MR diagnostics of sclerosis multiplex

() | M. Daňová(1), V. Belan(2)
1 MR Prešov s.r.o., Prešov
2 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

Multiple sclerosis (MS) is acquired, nontraumatic, autoimmune disease, whose essence is a chronic inflammation of the central nervous system (CNS), demyelination, axonal damage, gliosis and variable degrees of remyelination. Although the diagnosis of multiple sclerosis remains a clinical, magnetic resonance imaging (MRI) has an important place and growing role in the diagnosis and management.

Show article »

Galaktocele in a lactating women in atypical localisation

() | G. Pavlendová, M. Bartalosová, M. Ondrkalová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Autorky prezentujú galaktokélu ako diagnostickú jednotku z hľadiska epidemiológie, patofyziológie a klinického obrazu, zameriavajú sa najmä na diagnostické zobrazovacie aj intervenčné metódy a uvádzajú prípad 34 – ročnej pacientky s danou diagnózou.

Show article »

Gestational trophoblastic disease – choriocarcinoma – case report

() | M. Bôžik
RDG oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 28, Trenčín 911 67, majobozik@gmail.com

The author presents the case of a 26-year-old woman who is indicated to the CT examination for suspected brain tumor based on the previous examinations. The patient was diagnosed with metastatic choriocarcinoma to the brain, kidney and drenal gland on the basis of an anamnesis by her husband, a high value of ß-hCG and a gynecological examination.

Show article »

Chronic pancreatitis

() | A. Vavrečka, J. Bilický
Gastroenterologická klinika LF SZU a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
prednosta: Doc. MUDr. M. Bátovský, CSc. mim. prof.
I. rádiologická klinika LF Uka UNB sv. Cyrila a Metoda
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Chronic pancreatitis is an ongoing inflammatory process that may over time lead to maldigestion, malabsorption and diabetic syndrome. Identification of risk (etiological) factors based on classifications TIGAR-O or later M-ANNHEIM.

Show article »

Pancreatic tumours

() | J. Bilický, A. Vavrečka, M. Bartalosova, G. Pavlendová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB Bratislava
Gastroenterologická klinika SZU a UNB Bratislava

Rozvoj zobrazovacích metód dovoľuje čím ďalej spoľahlivejšie zobrazenie nádorov pankreasu a tým napomáha skoršej diagnostike a terapii.

Show article »

Magnetic resonance imaging in diagnostics of focal hepatic lesions

() | V. Lehotská
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Rádiologická zobrazovacia diagnostika sa zameriava v prvom rade na detekciu a tkanivovú charakteristiku ložiskových zmien pečene, a to najmä primárnych a sekundárnych nádorov, pred ich plánovanou chirurgickou liečbou, ako aj na zistenie celkového rozsahu (staging) choroby, na monitorovanie efektu aplikovanej liečby, celkové zhodnotenie stavu žlčových ciest a na cielené vyhľadávanie (skríning) pečeňových novotvarov u rizikových skupín populácie.

Show article »

Dorsal ancle and heel pain diagnostics

() | Repovský A., Štofčíková M., Mišľanová M., Karasová S.

Bolesti dorzálneho členka a päty predstavujú klinickú dilemu následkom nešpecifických prejavov rôznych ochorení. Rtg, CT, USG vyšetrenie a predovšetkým MR vyšetrenie môžu priniesť kľúčové nálezy vedúce k presnej diagnóze.

Show article »

Morbus Paget

() | Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. Prof.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianská Univerzita A.D. v Trenčíne,
Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín

Morbus Paget, Pagetova choroba prsníka je zvláštnym typom karcinómu prsníka s prevalenciou 0,5 – 4,3 % všetkých karcinómov prsníka. Prognóza pri radikálnej liečbe je výborná.

Show article »

CT of stomach – technique of examination and spectrum of findings

() | Hako R.(1), Bernasovský I.(1), Haková H.(2)
1 Klinika rádiodiagnostiky a NM, UNLP Rastislavova 43, Košice
2 Oddelenie rádiológie, Komenského 37/A, Košice

Multidetektorové CT (MDCT) vyšetrenie žalúdka v hypotónii využívajúca multiplanárne rekonštrukcie (MPR) je neinvazívna zobrazovacia metóda s výrazným prínosom v diagnostike ochorení žalúdka.

Show article »

Foreign bodies in GIT – CT findings

() | M. Kuchár, M. Fabian, J. Moczová, V. Belan
Rádiodiagnostická klinika SZU a UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Corpus alienum, cudzie teleso je objekt mikroskopický alebo makroskopický, zavedený do ľudského organizmu.

Show article »

Bile duct cysts – case report

() | M. Števík(1), H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), M. Horáková(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM, Martin
2 Interná klinika – Gastroenterologická JLF UK a UNM, Martin

Cysty choledochu sú zriedkavé vrodené ochorenia žlčových ciest pre ktoré je charakteristická cystická dilatácia žlčovodov. Zvyčajne sú diagnostikované v skorom detstve, ale prvýkrát môžu byť diagnostikované až u dospelých.

Show article »

Embolisation of focal liver lesions

() | J. Sýkora, K. Zeleňák, H. Poláček
Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin

Embolizáciu ložiskových procesov pečene možno využiť ako terapeutickú metódu pri liečbe benígnych aj malígnych procesov.

Show article »

Echinococcosis in CT imaging

() | H. Poláček(1), M. Szilágyiová(2), D. Mištuna(3), K. Zeleňák(1), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF a UNM Martin
3 Chirurgická klinika JLF a UNM Martin

Echinokokóza je závažné parazitárne ochorenie, prenášané zo zvierat na ľudí. Vyvolávajú ho dva druhy pásomníc – Echinococcus granulosus – vyskytuje sa na celom svete a v tele človeka vytvára prevažne pomaly rastúcu cystu, najčastejšie v pečeni.

Show article »

Chronic pancreatitis

() | A. Vavrečka, J. Bilický
Gastroenterologická klinika LF SZU a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda
prednosta: Doc. MUDr. M. Bátovský, CSc. mim. prof.
I. rádiologická klinika LF Uka UNB sv. Cyrila a Metoda
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Pancreatic tumours

() | J. Bilický, A. Vavrečka, M. Bartalosova, G. Pavlendová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB Bratislava
Gastroenterologická klinika SZU a UNB Bratislava

Morbus Paget

() | Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. Prof.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianská Univerzita A.D. v Trenčíne,
Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín

Bile duct cysts – case report

() | M. Števík(1), H. Poláček(1), K. Zeleňák(1), M. Horáková(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM, Martin
2 Interná klinika – Gastroenterologická JLF UK a UNM, Martin

Echinococcosis in CT imaging

() | H. Poláček(1), M. Szilágyiová(2), D. Mištuna(3), K. Zeleňák(1), M. Števík(1)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin
2 Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF a UNM Martin
3 Chirurgická klinika JLF a UNM Martin
To Top