Menu

Slovenská rádiológia Ročník 1/2013

Diabetická noha. Diferenciálna diagnostika osteomyelitídy a osteoartropatie

(1/2013) | M. Mižičková?, V. Javorka?, J. Andrisová?, P. Povinec?, J. Bilický?
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
2 Biont s.r.o.

Syndróm diabetickej nohy je podľa WHO charakterizovaný ulceráciou a/alebo deštrukciou hlbokých tkanív nohy (od členka nadol), v spojitosti s neurologickými abnormalitami, s rôznym stupňom ischemickej choroby dolných končatín a veľmi často aj s infekciou.

Detail »

Akútna apendicitída a jej sonografická diagnostika

(1/2013) | M. Bôžik(1), J. Slobodníková(2)
1 Rádiologické oddelenie, FN Trenčín
2 Rádiologická klinika s.r.o., Fakulta zdravotníctva TnUAD Trenčín

Akútna apendicitída je jedným z najčastejších a náročných akútnych chirurgických stavov, ktorý môže viesť k perforácii apendixu a peritonitíde so súbežne zvyšujúcou sa mortalitou a morbiditou.

Detail »

Parazity v žlčových cestách

(1/2013) | J. Lackovič(1), K. Cimbáková(1), J. Moczová(1), Ľ. Soják(2)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
2 Klinika infektológie a geografickej medicíny, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Článok je prezentáciou nálezov zobrazovacích vyšetrení u dvoch pacientov s vysoko suspektnou parazitózou žlčových ciest.

Detail »

Ultrazvukové vyšetrenie mozgu novorodencov a dojčiat

(1/2013) | M. Široká, R. Vaňatka, J. Poláková Mištinová, P. Lesný, J. Bilický
Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Ultrazvukové vyšetrenie mozgu novorodencov a dojčiat v každodennej klinickej praxi s možnosťou opakovania vyšetrenia aj v inkubátore, za posledných dvadsať rokov zaznamenalo veľké pokroky v diagnostike a liečbe detí so zdravotným postihnutím.

Detail »

Indikácie MR kardio vyšetrenia

(1/2013) | J. Poláková Mištinová
Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava

Magnetická rezonancia srdca je vynikajúca zobrazovacia metóda, poskytujúca možnosť dôkladného posúdenia sledovania ochorení srdca a okolitých štruktúr.

Detail »

Zobrazovacie metódy v diagnostike karcinómu žalúdka

(1/2013) | K. Fillová
II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA Bratislava

Karcinóm žalúdka je druhá najčastejšia malignita vo svete. Avšak agresívne skríningové programy majú dopad na skoršie diagnostikovanie karcinómu žalúdka, v potenciálne kurabilnom štádiu.

Detail »

Tumor prednej steny hrudnej napodobňujúci tumor prsníka (kazuistika)

(1/2013) | J. Slobodníková
Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, Rádiologická klinika s.r.o., Trenčín
II. RDG klinika OÚSA a LF UK, Bratislava

V článku popisujeme chondrosarkóm prednej steny hrudnej, ktorý v prvej fáze imitoval tumor prsníka. V kazuistike opisujeme nie celkom bežnú diagnostiku a vývoj chondrómu mladej pacientky a premenu v chondrosarkóm.

Detail »

Mezenteriálna ischémia

(1/2013) | D. Martinková, D. Kuliková, I. Haluzová
Rádiologická klinika LFUK, SZU UN Bratislava, pracovisko Ružinov

Cieľom tohto článku je zdôrazniť dôležitosť včasnej a správnej diagnostiky mezenteriálnej ischémie (MI), ktorá signifikantne zlepšuje prognózu pacienta. V tejto práci sú zahrnuté dve kazuistiky, ktoré mali následkom neskorej diagnostiky, prípadne nesprávneho terapeutického postupu po stanovení diagnózy fatálny priebeh.

Detail »

Metachromatická leukodystrofia

(1/2013) | M. Števík(1), H. Poláček(1), V. Cisáriková(2), K. Druneková(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(3)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM
2 CT Martin s.r.o.
3 Neurologická klinika JLF UK a UNM

Metachromatická leukodystrofia (MLD) patrí medzi hereditárne metabolické ochorenia – leukodystrofie. Autor uvádza prípad sedemročného dieťaťa s danou diagnózou.

Detail »

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndróm (MRKH)

(1/2013) | G. Maheľová, T. Šorálová, J. Grunt
Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava – pracovisko Ružinov

Práca prezentuje prípad 23-ročnej mladej ženy prijatej na chirurgickú kliniku v našej nemocnici pre bolesti brucha v pravom hypogastriu ako suspektná akútna apendicitída.

Detail »

Perkutánna blokáda a neurolýza plexus coeliacus

(1/2013) | M. Mižičková, V. Javorka, K. Podolinská, J. Bilický
Rádiologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava

Účinok blokády a neurolýzy sympatiku bol popísaný už začiatkom 20. storočia. Pre úspešnosť tejto terapie je potrebné správna indikácia, načasovanie a presné technické prevedenie.

Detail »

Parazity v žlčových cestách

(1/2013) | J. Lackovič(1), K. Cimbáková(1), J. Moczová(1), Ľ. Soják(2)
1 Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
2 Klinika infektológie a geografickej medicíny, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Mezenteriálna ischémia

(1/2013) | D. Martinková, D. Kuliková, I. Haluzová
Rádiologická klinika LFUK, SZU UN Bratislava, pracovisko Ružinov

Metachromatická leukodystrofia

(1/2013) | M. Števík(1), H. Poláček(1), V. Cisáriková(2), K. Druneková(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(3)
1 Rádiologická klinika JLF UK a UNM
2 CT Martin s.r.o.
3 Neurologická klinika JLF UK a UNM
To Top