Menu

Právne aspekty vzťahu klinických údajov a rádiologických vyšetrení

Lišková Z.1, Sláviková K.1, Liška M.2, Lehotská V.3
1 Radiológia s.r.o., UNB – Petržalka, Antolská 11, Bratislava
2 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Limbova 5, Bratislava
3 II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

žiadanky na rádiologické vyšetrenie sú základnou formou komunikácie používanou medzi lekármi indikujúcimi pacientov na rádiologické vyšetrenie a rádiológom.. Lekár indikujúci rádiologické vyšetrenie je povinný poskytnúť rádiológovi relevantné údaje o pacientovi, ktorý má vyšetrenie podstúpiť. Je zodpovedný za správne uvedenie klinického problému v žiadanke tak, aby tieto informácie umožnili výber najvhodnejšieho protokolu rádiologického vyšetrenia. Žiadanky na rádiologické vyšetrenia však často
nespĺňajú základné požadované atribúty.

To Top