Menu

Slovak Radiology Journal Volume

Diagnosis of interstitial lung diseases by HRCT

() | Moczová, J.(1), Kostolanská, K.(2), Plutinský, J.(3), Srbecký, M.(1), Belan, V.(1)
1 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h. doc.
2 Klinika pracovného lekárstva, Nemocnica akad. L.Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.
3 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.

Korelácia HRCT kvantitatívnej histogramovej analýzy pľúc (HRCT/QCT) s BAL prietokovou cytometriou (BAL/PC), funkčným vyšetrením pľúc (FVP) a histologickou verifikáciou nálezov pri stanovení diagnóz sarkoidózy, exogénnej alergickej alveolitídy a pľúcnych fibróz. Zhodnotenie prínosu HRCT/QCT metódy pľúc v algoritme vyšetrovacích metód pri diagnostike intersticiálnych pľúcnych chorôb.

Show article »

CT virtual bronchoscopy

() | Mach, P.
I. Klinika rádiodiagnostiky a ZM LF UPJŠ Košice
Prednosta: MUDr. Peter Mach, CSc.

The purpose of this study was to investigate the potential use of CT virtual bronchoscopy in clinical praxis by various lung diseases as well as compare its results with clasical optical fibrobronchoscopy.

Show article »

Role of CT scan in dif.dg. of adrenal masses

() | Fabian, M., Moczová, J., Gindlová, P., Belan, V.
Rádiodiagnostická klinika, nemocnica akad L. Dérera
FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

Adrenal lesions are common CT findings of the abdomen, and they are often an incidental finding. There is a summary of differential diagnostic possibilities of CT examination of adrenal lesions in this review.

Show article »

Aorto-mesenteric compression - case report

() | Oroszová, E., Stanislayová, M., Lokša, J., Šimko, M., Barla J.
Rádiologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Primár: MUDr. Miloslav Šimko

Authors describe the case of patient with duodenal obstruction, coused by compression of the third part of duodenum by superior mesenteric artery so called, superior mesenteric artery syndrome (SAMS).

Show article »

CT fluoroscopy

() | Berecová, Z., Lehotská, V., Lakomá, P.
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

CT fluoroscopy represents very important progress at the field of intervention radiology. This focus of this article was on determining advantages and optimal application of CT fluoroscopy.

Show article »

Role of susceptibility in MRI

() | Mištinová, J.(1), Fabčin, J.(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc
2 ÚVN Ružomberok
Primár: MUDr. Jaroslav Fabčin

Authors in their reports summarize main advantages of the SWI, which could show us difference between oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin in vascular system.

Show article »

Importance of MRI in diagnosis of liver abscess

() | Révayová, M.(1), Baláž, M.(1), Bisták, L.(1), Belan, V.(2)
1 MR pracovisko Medican, so sídlom vo FN Trnava
2 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akademika L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

The paper reports the case of a 76 year old man with fever and stomach pain under his right upper quadrant rib. Liver abscess has been diagnosed after MRI and use of Diffusion Weighted Imaging and ADC map. Aim of this work is to point at importance of Magnetic Resonance Imaging with the use of Diffusion Weighted Sequence in differentiating diagnostics of hepatic focal lesion.

Show article »

Aspect of Fleischer assotiation. Managment of a patient with pulmonary embolisation

() | Preklad skrátenej verzie článku: „Remy Jardin M., M. Pistolesi,
L. R. Goodman a kol.: Managment of Suspected Acute Pulmonary Embolism in the Era of CT Angiography: Statement
from Fleischner Society.“
Publikované v : „Radiology 2007; roč. 245, č. 2 , s. 315 – 329“
Spracoval: Dr. A. Repovský, PhD.

Od zavedenia viacvrstvového CT (MSCT) s vysokým priestorovým rozlíšením sa CTA stala metódou voľby pre zobrazovanie pulmonálnych ciev, ak je v rutinnej klinickej praxi podozrenie na PE.

Show article »

Diagnosis of interstitial lung diseases by HRCT

() | Moczová, J.(1), Kostolanská, K.(2), Plutinský, J.(3), Srbecký, M.(1), Belan, V.(1)
1 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akad. L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h. doc.
2 Klinika pracovného lekárstva, Nemocnica akad. L.Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.
3 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.

CT virtual bronchoscopy

() | Mach, P.
I. Klinika rádiodiagnostiky a ZM LF UPJŠ Košice
Prednosta: MUDr. Peter Mach, CSc.

Role of CT scan in dif.dg. of adrenal masses

() | Fabian, M., Moczová, J., Gindlová, P., Belan, V.
Rádiodiagnostická klinika, nemocnica akad L. Dérera
FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

CT fluoroscopy

() | Berecová, Z., Lehotská, V., Lakomá, P.
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Role of susceptibility in MRI

() | Mištinová, J.(1), Fabčin, J.(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc
2 ÚVN Ružomberok
Primár: MUDr. Jaroslav Fabčin

Importance of MRI in diagnosis of liver abscess

() | Révayová, M.(1), Baláž, M.(1), Bisták, L.(1), Belan, V.(2)
1 MR pracovisko Medican, so sídlom vo FN Trnava
2 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akademika L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.
To Top