Menu

Slovak Radiology Journal Volume

Diagnosis of Focal Liver by Using Contrast Enhanced US

() | P. Gindlová(1), V. Belan(1), J. Lackovič(1), Š. Hrušovský(2), M. Žigrai(2), J. Ulický(2), A. Gregušová(2), F. Danninger(3)
1 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
2 I. interná klinika LF SZU, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
3 Chirurgická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava

The aim of this article is to offer review of basic principles of contrast-enhanced ultrasound (CEUS), current available ultrasound contrast agents, characterisation of focal liver lesions in contrast enhanced ultrasound, and our experience with CEUS in differential diagnosis of focal liver lesions.

Show article »

Autologous stem cell Transplantation in Patient with Critical limb ischemia

() | A. Klepanec(1), I. Vulev(1), T. Balázs(1), R. Bažík(1), M. Mistrík(4), R. Necpal(3), J. Tomka(3), T. Kozlovská(2), J. Maďarič(2)
1 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH a.s. Bratislava
2 Oddelenie intenzívnej angiológie, NÚSCH a.s. Bratislava
3 Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH a.s. Bratislava
4 Klinika hematológie a transfuziológie, UNB Bratislava

This case report describes a 47-year old male with history of one year non-healing ulcer after the 3rd and 5th finger amputation without option of endovascular or surgical revascularisation. Patient was succesfully treated with intramuscular autologous bone marrow therapy with ulcer healing and limb salvage after 12-month follow-up.

Show article »

Abscess the thalamus region

() | T. Galanda, J. Mištinová, M. Galanda
Neurochirurgická klinika SZU, Rooseveltova fakultná nemocnica, Banská Bystrica
Magnetická rezonancia, M.R. s.r.o., Banská Bystrica

There is described a rare case of the abscess localized in the left thalamus of dominant hemisphere of the brain.

Show article »

CTA Contribution by evoluation of treatement AAA

() | J. Mikuláš, M. Majerčík, A. Klepanec, T. Balázs, R. Bažík, I. Vulev
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR), NÚSCH a.s.

Počas posledných desiatich rokov sa EVAR (endovascular aortic aneurysm repair) stal plnohodnotnou alternatívnou liečbou aneuryziem brušnej aorty (AAA) v porovnaní s radikálnou chirurgickou liečbou otvorenou operáciou.

Show article »

CT coronarography

() | M. Majerčík, J. Mikuláš, A. Klepanec, T. Balázs, R. Bažík, P. Chňupa*, V. Fridrich**, I. Vulev
* Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR), *Oddelenie neinvazívnej kardiológie
** Oddelenie intervenčnej kardiológie, NÚSCH a.s., Bratislava

Neustály vývoj nových multidetektorových CT prístrojov spolu s akvizíciou dát za pomoci EKG synchronizácie nám ponúka stále lepšiu možnosť priameho zobrazenia koronárneho riečiska, jeho morfologického stavu a postihnutia v rámci stenotizujúcich ochorení koronárneho riečiska, predovšetkým na aterosklerotickom podklade (coronary artery disease – CAD).

Show article »

Present possibility endovascular treatment of intracranial aneurysms

() | I. Vulev, J. Šteňo*, R. Illéš*, A. Klepanec, T. Balázs, R. Bažík, J. Mikuláš, M. Majerčík, I. Olejárová**
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) NÚSCH a.s.,
* NCH klinika FN Bratislava Nem. akad. L. Dérera,
** OAIM NÚSCH a.s.

Intrakraniálne aneuryzma alebo výduť tepny v mozgu predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu výduť tepnového systému vôbec. Subarachnoideálne krvácanie z prasknutej mozgovej výdute často vedie k hemoragickej cievnej mozgovej príhode, s možným poškodením mozgu a smrťou postihnutého.

Show article »

New staging in Lung Cancer

() | R. Hako(1), H. Haková(2), T. Jurgová(1)
1 Klinika rádiodiagnostiky a NM, LF UPJŠ a UNLP Košice
2 Oddelenie rádiológie, NZZ Košice

According to TNM classification are evaluate small cell lung cancer, non-small cell lung cancer and bronchopulmonary carcinoid. The latest changes in TNM classification behalf some better patient abstraction into particular categories and better therapeutic approach.

Show article »

Hodnotenie užitočnosti diagnostických testov (senzitivita, špecificita, pozitívnaa negatívna prediktívna hodnota)

() | P. Slezák(1), I. Waczulíková(2)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

V článku sa budeme snažiť zodpovedať otázku, ako môžeme posúdiť užitočnosť daného diagnostického testu (napr. RTG vyšetrenie alebo biopsia). Skutočná prítomnosť, respektíve neprítomnosť ochorenia sa určuje takzvaným zlatým štandardom, t.j. najlepším dostupným testom, ktorý dokáže prítomnosť ochorenia s vysokou pravdepodobnosťou určiť.

Show article »

Diagnosis of Focal Liver by Using Contrast Enhanced US

() | P. Gindlová(1), V. Belan(1), J. Lackovič(1), Š. Hrušovský(2), M. Žigrai(2), J. Ulický(2), A. Gregušová(2), F. Danninger(3)
1 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
2 I. interná klinika LF SZU, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
3 Chirurgická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava

Autologous stem cell Transplantation in Patient with Critical limb ischemia

() | A. Klepanec(1), I. Vulev(1), T. Balázs(1), R. Bažík(1), M. Mistrík(4), R. Necpal(3), J. Tomka(3), T. Kozlovská(2), J. Maďarič(2)
1 Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH a.s. Bratislava
2 Oddelenie intenzívnej angiológie, NÚSCH a.s. Bratislava
3 Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH a.s. Bratislava
4 Klinika hematológie a transfuziológie, UNB Bratislava

Abscess the thalamus region

() | T. Galanda, J. Mištinová, M. Galanda
Neurochirurgická klinika SZU, Rooseveltova fakultná nemocnica, Banská Bystrica
Magnetická rezonancia, M.R. s.r.o., Banská Bystrica

CT coronarography

() | M. Majerčík, J. Mikuláš, A. Klepanec, T. Balázs, R. Bažík, P. Chňupa*, V. Fridrich**, I. Vulev
* Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR), *Oddelenie neinvazívnej kardiológie
** Oddelenie intervenčnej kardiológie, NÚSCH a.s., Bratislava

New staging in Lung Cancer

() | R. Hako(1), H. Haková(2), T. Jurgová(1)
1 Klinika rádiodiagnostiky a NM, LF UPJŠ a UNLP Košice
2 Oddelenie rádiológie, NZZ Košice
To Top