Menu

Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou – indikace a klinické skušenosti

M. Mechl, V. Válek, A. Šprláková-Puková, Š. Bohatá, J. Foukal
Radiologická klinika LF MU a FN Brno

Sdělení předkládá souhrn současných zkušeností s ultrazvukovým zobrazováním s aplikací kontrastní látky u jednotlivých oblastí a orgánů s doporučením diagnostických algoritmů při zobrazování jednotlivých postižení i diskusí ohledně možného vývoje této nové a slibně se rozvíjející varianty ultrazvukového zobrazování.

To Top