Menu

Mucinózny karcinóm – literárny prehľad a kazuistika

G. Pavlendová, M. Bartalosová, E. Kolesárová, M. Ondrkalová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB
prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.

Autorky prezentujú mucinózny karcinóm prsníka ako diagnostickú jednotku z hľadiska epidemiológie, prognózy, MMG a USG obrazu a uvádzajú prípad 68-ročnej pacientky s danou diagnózou.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
rakovina prsníka, mucinózny karcinóm, mamografia, ultrazvuk

To Top