Menu

MR kritéria sclerosis multiplex – McDonald 2010

M. Daňová(1, 2), E. Klímová (3), Víťazoslav Belan(4)
1 Pro Magnet, s.r.o., magnetická rezonancia Prešov
2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
3 Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
4 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

Izolovaný klinický syndróm (IKS) – neurologická príhoda môže byť prvým prejavom komplexného ochorenia, akým je aj sclerosis multiplex (SM). IKS má mnoho podôb, ale pre vznik SM sú vysoko pravdepodobné a charakteristické: jednostranná optická neuritída, syndróm mozgového kmeňa / mozočka a parciálna transverzálna myelitída. Skorá diagnostika a následná liečba pacientov s IKS môže oddialiť ťažké následky ochorenia. Posledná 3. revízia McDonaldových kritérií u pacientov s IKS, znamená výrazné zjednodušenie kritérií, pri zachovaní ich vysokej senzitivity a špecificity, a tým umožní urýchlenie procesu diagnostiky SM.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
diagnostické kritériá, magnetická rezonancia, MAGNIMS, sclerosis multiplex

To Top