Menu

Manifestácia systémových ochorení prsníka

A. Magerčáková, M. Bartalosová, J. Bilický
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Systémové ochorenia sa manifestujú v prsníku veľmi zriedkavo a v porovnaní s primárnym karcinómom prsníka je im venovaná veľmi nízka pozornosť. Ich klinický prejav i rádiologický obraz môže vyvolať mnohé otázky a správnu diagnózu častokrát potvrdí až biopsia. Medzi systémové ochorenia s možnou manifestáciou v prsníku patria najčastejšie endokrinné, vaskulárne, systémové inflamatórne, infekčné a hematologické ochorenia.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
systémové ochorenia, prsník, mamografia, sonografia

To Top