Menu

Fraktúra okcipitálnych kondylov – prehľad, kazuistika

M. Malík(1), K. Sláviková(1,2), Z. Bilická(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
2 Radiológia s.r.o.

Fraktúra okcipitálnych kondylov (FOK) je závažné a nie zriedkavé poranenie, na ktoré sa často nemyslí a býva prehliadnuté. Presné stanovenie diagnózy je dôležité vzhľadom na možnú dlhodobú morbiditu, závažný neurologický deficit alebo až smrť pacienta. Diagnostickou zobrazovacou metódou prvej voľby je CT, ktorá by u pacientov s cervikokraniálnym poranením mala okrem intrakraniálnych poranení vylúčiť aj traumatickú léziu okcipitálnych kondylov. Článok okrem stručného prehľadu klinických a zobrazovacích aspektov tohto typu poranenia ponúka aj kazuistiku.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
fraktúra okcipitálnych kondylov

To Top