Menu

Fraktúra dnes axis v teréne oslabenom hemangiómom

K. Cimbáková(1), J. Moczová(1), M. Szabó(2)
1 Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava
primár: MUDr. Anton Šoka
2 Klinika úrazovej chirurgie, Nemocnica ak L. Dérera, UNB Bratislava
prednosta: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Prezentujeme kazuistiku pacientky s náhodne diagnostikovanou fraktúrou densu typu III. v teréne oslabenom hemangiómom v CT a MR obraze.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
zlomenina dens axis, hemangióm , CT, MR

To Top