Menu

Úloha rádiológie v terapii abscesu prsníka

E. Kolesárová, M. Bartalosová, G. Pavlendová, M. Ondrkalová
I. rádiologická klinika LFUK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka

Dlhodobo bola terapia abscesu prsníka realizovaná vo forme konzervatívnej antibiotickej terapie a v prípade potreby kombinovanej s jeho chirurgickou drenážou. Úloha rádiológa spočívala v diagnostike ochorenia, teda v ultrasonografickom (USG) vyšetrení a potvrdení, eventuálne vylúčení prítomnosti abscesu prsníka. V súčasnosti sa okrem samotnej diagnostiky môžeme aktívne podieľať aj na jeho terapii. Vďaka rádiologickým intervenciám sme schopní dosiahnuť výsledky porovnateľné s chirurgickou drenážou, avšak s redukciou z nej vyplývajúcich komplikácií.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
Absces prsníka, intervencie, ultrasonografia.

To Top