Menu

Znalosť základných štatistických pojmov a postupov ako nutná podmienka pre vykonávanie lekárskej praxe podľa najlepších dôkazov z výskumu

P. Slezák(1), I. Waczulíková(2)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Proces klinického rozhodovania bol dlhé roky založený na autorite a skúsenostiach lekára. Dnes sa stáva požiadavkou na lekárov, sestry, lekárnikov, aby v praxi spájali individuálnu klinickú skúsenosť s najlepšími dostupnými externými dôkazmi z výskumu tak, aby zdravotnícka starostlivosť bola účinná, bezpečná a presná. Aby lekár dokázal aplikovať rozhodovanie podľa zásad EBM v praxi, vyžaduje to od neho zhromažďovanie validných a plauzibilných informácií z dostupnej literatúry – dôkazov, ktoré podporujú jednotlivé voľby pri jeho rozhodovaní a tiež správnu interpretáciu takto získaných dôkazov. Aby lekár dokázal aplikovať rozhodovanie podľa zásad EBM v praxi, vyžaduje to od neho zhromažďovanie validných a plauzibilných informácií z dostupnej literatúry – dôkazov, ktoré podporujú jednotlivé voľby pri jeho rozhodovaní a tiež správnu interpretáciu takto získaných dôkazov. Veľké množstvo takýchto informácií sa v medicínskej literatúre nachádza vo forme numerických dát – čísel a výsledkov štatistických testov, vykonaných na získanej skupine dát. Inými slovami, EBM predstavuje rozšírenie tradičných klinických zručností pri diagnostike, liečbe, prevencii a príbuzných oblastiach tým, že na naformulované zodpovedateľné otázky hľadá odpovede s využitím matematických odhadov pravdepodobnosti a rizika. Cieľom nášho článku je poukázať na fakt, že schopnosť rozoznať spoľahlivé odborné články je podmienená znalosťou základných štatistických analýz a interpretácie ich výstupov. To, čo lekári skutočne potrebujú vedieť o základných, bežne používaných štatistických testoch, je to, aký test majú použiť na overovanie jednoduchých otázok (hypotéz) a mali by vedieť slovami popísať, čo daný test robí a za akých podmienok ho možno použiť.

To Top