Menu

Virchow-Robinove perivaskulárne priestory

J. Mištinová
I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
prednosta: prof. MUDr. J. Bilický, CSc.

Virchow-Robinove priestory sú drobné invaginácie subarachnoidálneho priestoru, tvorené predĺžením pia mater, obklopujúce cievy vstupujúce do mozgu. CT, ale najmä MR nám umožňuje zobraziť tieto priestory, nachádzajúce sa vo svojich typických lokalizáciách.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
Virchow-Robinove priestory – VR priestory, perivaskulárne priestory, MR, CT.

To Top