Menu

Současná klasifikace akutní pankreatitidy a její význam pro radiologii – přehledné sdělení

V. Válek, Z. Kala(1), J. Lata(2)
Radiologická klinika, FNB a LF MU v Brně
1 Chirurgická klinika, FNB a LF MU v Brně
2 Interní gastroenterologicko-hepatologická klinika, FNB a LF MU v Brně

Diagnostika a léčba akutní pankreatitidy je komplexní týmový mezioborový problém. Bez znalostí klasifikace a aktuálního názoru dalších odborníků na tuto chorobu nemůže být radiolog adekvátním partnerem v tomto týmu. Radiolog má přitom velmi významné místo především „zásluhou“ výpočetní tomografie v diagnostice a fadingu tohoto onemocnění a možnostech, které nabízí minimálně invazivní léčba časných a pozdních komplikací této choroby. Zásadní zlom na pohled diagnostiky akutní pankreatitidy znamenala nejprve Balthazarova klasifikace a posléze stanovení CTSI (index závažnosti onemocnění vycházející z CT nálezu), navržený též Balthazarem. Stále aktivnější přístup radiologů k drenážím akutních kolekcí tekutiny i pseudocyst u nemocných s akutní pankreatitidou stejně jako některé možnosti perkutánní léčby nekróz vedly k přehodnocení postojů chirurgů. Stálý problém je správná indikace a načasování CT vyšetření a vlastní drenáže. Autoři ve svém přehledném sdělení předkládají údaje z literatury a shrnují svoje vlastní zkušenosti. Upozorňují na nejčastější chyby především v indikaci a načasování jednotlivých metod. Závěrem předkládají svůj pohled na praktický přístup k využití CT a perkutánní drenáže u těchto nemocných.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Akutní pankreatitida, Balthazar, drenáž, CTSI, nekróza, pseudocysta, absces, klasifikace

To Top