Menu

Klinická aplikácia in vivo 1H-MRS

M. Števík(1), H. Poláček(1), Š. Sivák(2), M. Bittšanský(3), K. Zeleňák(1), E. Kurča(2)
1 Rádiologická klinika JLF UK a MFN, Martin
2 Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
3 Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Magnetická rezonančná spektroskopia (MRS) je dostatočne citlivá na detekciu metabolických zmien v mozgu patologickým procesom a môže byť používaná ako doplnková metóda ku klinickému vyšetreniu. MRS je dnes prístupná na väčšine MR prístrojoch a môže tak byť zaradená ku klinickým zobrazovacím vyšetreniam. MRS je veľmi nápomocná pre patofyziologický výskum, napríklad pre epilepsiu a schizofréniu. MRS nám umožnila získať vysoko citlivé spektrá z malých, dobre ohraničených oblastí mozgu. MRS sa môže využívať na monitorovanie biochemických zmien v tumoroch, pri infarkte, epilepsii, metabolických ochoreniach, infekčných a neurodegeneratívnych ochoreniach. Výsledky MRS je nutné pred stanovením konečnej diagnózy korelovať a interpretovať spoločne s MRvyšetrením.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
magnetická rezonancia, MR spektroskopia

To Top