Menu

Budú sa dejiny opakovať – J. Sipos

prof. Bilický, šefredaktor

Vo svojom objavnom diele o X-lúčoch W.C.Röntgen päť-krát citoval dielo F. E. Lenarda, rodáka z Prešporka – Bratislavy. Za tento objav dostal Röntgen v roku 1905 Nobelovu cenu za fyziku. Aj Lenard dostal neskôr Nobelovu cenu, v roku 1912 za objav katódových lúčov. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2002 Daniel Kahneman vo svojom diele cituje rodáka z Nových Zámkov J. Siposa a jeho tzv. „Siposov integrál“. J. Sipos sa narodil 27. 7. 1947 v Nových Zámkoch, ale vyrastal v Senci. Jeho záľubou bola fyzika a matematika. Matematiku a fyziku vyštudoval na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Potom pôsobil na Stavebnej fakulte Vysokej škole technickej, kde dosiahol titul docenta. Po revolúcii matematiku a učiteľské remeslo zavesil na klinec a začal sa venovať podnikaniu. V deväťdesiatych rokoch sa presťahoval do Viedne, kde žije doteraz. Má rodinné firmy na distribúciu medicínskych prístrojov v niekoľkých stredoeurópskych krajinách (Rakúsko, Slovensko, Česko a Maďarsko). Aktívne sa so svojou firmou zúčastňuje v týchto krajinách rádiologických sympózií a kongresov. Vo voľnom čase sa však určitým spôsobom matematike venuje doteraz. Najmä po nociach a pri cestovaní. Stále ho zaujímajú problémy, nad ktorými premýšľal ešte ako vysokoškolský učiteľ na katedre matematiky. Iste by sme mu dopriali, aby sa dejiny zopakovali. Aby sa po udelení Nobelovej ceny Kahnemanovi dostalo významného uznania aj jemu, tak ako sa dostalo ocenenia Lenardovi po udelení Nobelovej ceny Röntgenovi. O tomto a aj o všeličom inom sme sa pozhovárali priamo s docentom Siposom.

To Top