Menu

Štatistické vyhodnotenie prínosu postgraduálneho kurzu v rádiológii

P. Slezák(1), I. Waczulíková(2), P. Lesný(3), J. Bilický(3)
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
3 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Cieľom článku je štatisticky zhodnotiť prínos postgraduálneho kurzu LF a SRS určeného pre mladých rádiológov, ktorí študujú špecializačný študijný program pre špecializačný odbor rádiológia (sú v príprave pred atestáciou z rádiológie) a ktorý sa uskutočnil 5.- 8.11. 2009 v Kongresovom centre SAV Smolenice. Hlavnou témou kurzu bola urorádiológia. Použitím štatistických analýz sme hľadali odpoveď na otázku, či kurz ovplyvnil úroveň vedomostí účastníkov. V rámci postgraduálnej aktivity je každý atestant povinný zúčastniť sa ročne minimálne 5 dní na postgraduálnych akciách. Na základe analýz výsledkov vedomostných testov sa pokúsime zhodnotiť prínos kurzu pre vzdelávanie rádiológov a tým súčasne poukázať na užitočnosť organizovania tematicky zameraných kurzov a seminárov. Zároveň sme sa predkladaným článkom pokúsili priblížiť na týchto jednoduchých analýzach postup a spôsob štatistického vyhodnocovania rozdielov. Podľa charty pre školenie lekárov v rádiológii1 je totiž jednou z nevyhnutných znalostí každého rádiológa znalosť základných prvkov vedeckých metód a základov evidencie, vrátane štatistiky nevyhnutnej pre kritické hodnotenie a porozumenie publikovaných prác a podporovanie osobného výskumu. Rádiológ by teda mal vedieť ovládať štandardnú dokumentáciu a základy štatistiky.

To Top