Menu

Význam MR v diagnostike hepatálneho abscesu – kazuistika

Révayová, M.(1), Baláž, M.(1), Bisták, L.(1), Belan, V.(2)
1 MR pracovisko Medican, so sídlom vo FN Trnava
2 Rádiodiagnostická klinika , Nemocnica akademika L. Dérera, FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

Práca prezentuje prípad 76-ročného pacienta s horúčkou a bolesťami brucha pod pravým rebrovým oblúkom. Závery zobrazovacích diagnostických metód (USG, CT) poukazovali na cystu heparu. MR vyšetrením aj s použitím difúziou vážených obrazov (DVO) a ADC mapy (Apparent Diffusion Coefficient) bol diagnostikovaný absces heparu. Cieľom práce je poukázať na význam MR vyšetrenia s použitím difúziou vážených obrazov v diferenciálnej diagnostike ložiskových lézií heparu.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
pečeň, absces, MR, DVO, ADC.

To Top