Menu

Význam CT v diferenciálnej diagnostike nadobličkových útvarov – prehľadná práca

Fabian, M., Moczová, J., Gindlová, P., Belan, V.
Rádiodiagnostická klinika, nemocnica akad L. Dérera
FNsP Bratislava
Prednosta: MUDr. Víťazoslav Belan, PhD., h.doc.

Nadobličkové útvary bývajú častým nálezom pri CT vyšetrení brucha, často sú náhodným nálezom a označujú sa ako incidentalómy. CT v kombinácii natívneho a kontrastného vyšetrenia umožňuje rozlíšiť útvary benígnej a malígnej povahy. Doporučený CT protokol na diferenciáciu nadobličkových útvarov zahŕňa natívne vyšetrenie, postkontrastné vyšetrenie a oneskorené zobrazenie. Pomocou merania denzity a úrovne vyplavovania kontrastnej látky možno s veľkou pravdepodobnosťou odlíšiť adenóm od neadenómového útvaru. V práci je prehľad diferenciálne diagnostických možností CT vyšetrenia u jednotlivých nadobličkových útvarov.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
nádory nadobličiek, incidentalóm, CT

To Top