Menu

Využitie magnetickej susceptibility v magnetickej rezonancii

Mištinová, J.(1), Fabčin, J.(2)
1 I. rádiologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Prednosta: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc
2 ÚVN Ružomberok
Primár: MUDr. Jaroslav Fabčin

Autori vo svojej práci sumarizujú hlavné výhody sekvencie SWI, ktorá umožňuje rozlíšenie medzi oxyhemoglobínom a deoxyhemoglobínom v cievnom riečisku. Tento jav sa dá využiť aj v diagnostike derivátov hemoglobínu pri prestupe krvi mimo cievneho riečiska.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
magnetická susceptibilita, susceptibility weighted imaging (SWI), magnetická rezonancia, T1 a T2 vážené obrazy.

To Top