Menu

Stanovisko Fleischnerovej spoločnosti: Manažment pri podozrení na pľúcnu embóliu v ére CT angiografie

Preklad skrátenej verzie článku: „Remy Jardin M., M. Pistolesi,
L. R. Goodman a kol.: Managment of Suspected Acute Pulmonary Embolism in the Era of CT Angiography: Statement
from Fleischner Society.“
Publikované v : „Radiology 2007; roč. 245, č. 2 , s. 315 – 329“
Spracoval: Dr. A. Repovský, PhD.

V poslednom desaťročí sa dramaticky zvýšil prínos CT angiografie (CTA) v diagnostike pulmonálnej embólie (PE) následkom veľkých pokrokov v CT technológii. V súčasnosti sa už nekladú otázky na demonštrovanie jej klinickej hodnoty, ale na optimalizovanie jej používania v rôznych kategóriách pacientov. Od zavedenia viacvrstvového CT (MSCT) s vysokým priestorovým rozlíšením sa CTA stala metódou voľby pre zobrazovanie pulmonálnych ciev, ak je v rutinnej klinickej praxi podozrenie na PE.

To Top