Menu

CT virtuálna bronchoskopia – nové diagnostické možnosti v klinickej praxi

Mach, P.
I. Klinika rádiodiagnostiky a ZM LF UPJŠ Košice
Prednosta: MUDr. Peter Mach, CSc.

CT virtuálna bronchoskópia (VBS) je nová zobrazovacia technika s využitím multidetektorového CT prístroja (MDCT), umožňujúca neinvazívne intraluminálne vyšetrenie tracheobronchiálneho stromu. Cieľom štúdie bolo preskúmať potenciálne možnosti využitia CT virtuálnej bronchoskópie v klinickej praxi pri rôznych ochoreniach pľúc, ako aj porovnať jej výsledky s klasickou optickou fibrobronchoskópiou.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
klasická optická fibrobronchoskópia, CT virtuálna bronchoskópia, multidetektorové CT (MDCT), tracheobronchiálny strom

To Top