Menu

CT fluoroskopia – technika, efektivita a bezpečnosť

Berecová, Z., Lehotská, V., Lakomá, P.
II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

CT fluoroskopia reprezentuje veľmi dôležitý technický pokrok v intervenčnej rádiológii. Predmetom tohto odborného príspevku je metóda CT fluoroskopie a jej techniky. Cieľom je determinovať výhody a optimálne používanie tejto technológie. Na základe už vykonaných štúdií sme porovnali radiačnú záťaž, efektivitu a časovú náročnosť CT fluoroskopie v porovnaní s konvenčnou CT kontrolou intervencií a implementovali sme vlastné skúsenosti s touto technikou.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
CT fluoroskopia, technika biopsie, efektivita, radiačná záťaž

To Top