Menu

Aortomezenteriálna kompresia – kazuistika

Oroszová, E., Stanislayová, M., Lokša, J., Šimko, M., Barla J.
Rádiologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Primár: MUDr. Miloslav Šimko

Autori popisujú kazuistiku s príznakmi vysokého ileózneho stavu, ktorého príčinou bola kompresia horizontálnej časti duodena hornou mezenterickou artériou, tzv. syndróm arteria mesenterica superior (SAMS). Venujú pozornosť príznakom ochorenia, jeho priebehu, diagnostickým možnostiam i spôsobu chirurgického riešenia ochorenia, poukazujú na etiologické faktory, diagnostický postup, klinický priebeh a manažment liečby pacienta so syndrómom AMS.

To Top