Menu

Zobrazovacie metódy pankreasu pri chronickej pankreatitíde

Weis V., Kňazovický M., Roškovičová V., Gajdzik T., Lehotská V.

Chronický zápal pankreasu je v 40 – 90 % spojený s dlhodobou
konzumáciou alkoholu. S postupom času dochádza
k progresívnym štrukturálnym zmenám, ktoré možno
diagnostikovať rôznymi zobrazovacími metódami, klinicky
či laboratórnymi parametrami. V RTG obraze môžeme
typicky pozorovať kalcifikácie v priebehu pankreasu, avšak
RTG snímka je v diagnostike málo senzitívna. ERCP je
v súčasnosti nahrádzaná MRCP pre svoju invazívnu povahu
i keď svoje opodstatnenie má pri terapeutickom zásahu.
Zlatým štandardom na diagnostiku CP sa stalo s technickým
pokrokom CT, kde môžeme pozorovať typické zmeny
pri CP ako je atrofia, kalcifikácie či duktálne zmeny. Ako
obmedzenie CT vyšetrenia je potrebné spomenúť ionizujúce
žiarenie. Limitáciou každej zobrazovacej modality
môže byť neschopnosť odlíšiť zápalovú masu od adenokarcinómu,
jednoznačnú diagnózu určí až histológia.
Kľúčové slová: Chronická pankreatitída, adenokarcinóm,
zobrazovacie metódy

To Top