Menu

Pokročilé metódy mr zobrazovania v rádiológii

Oršová G., Klepanec A.

Pokročilé techniky zobrazovania magnetickou rezonanciou
(MR) sú nadstavbovými metódami, ktoré môžu slúžiť
v rádiológii na diagnostiku alebo bližšiu charakterizáciu
rozličných patológií. V tomto prehľadovom článku budeme
pojednávať najmä o metódach MR spektroskopie (MRS),
difúzneho tenzorového zobrazenia (DTI) a funkčnej magnetickej
rezonancii (fMR). Výsledkom takýchto pokročilých
techník je práve pri MRS, MR spektrum, určujúce
spektrálnu molekulovú analýzu presne lokalizovaného
tkaniva. Techniky ako sú DTI alebo fMR je možné využiť
napríklad v plánovaní pred neurochirurgickou liečbou pri
mozgových nádoroch, vďaka čomu je možná eliminácia
prípadného poškodenia nervových dráh pri biopsii alebo
samotnej resekcii tumoru. Vlastnosti DTI umožňujú aj teda
okrem iného aj analýzu na mikroarchitekturálnej úrovni,
ktoré slúžia pre ich balík výstupných parametrov aj na vedecké
účely. Cieľom tohto článku je prehľad niektorých
z pokročilých MR techník, vysvetlenie ich fyzikálneho
princípu a technického aspektu, ktoré umožňujú hodnotenie
a diagnostiku najmä nádorov mozgu, ako sú napríklad gliómy,
ako aj interpretácia našich prvých skúseností s týmito
pokročilými MR technikami.
Kľúčové slová: magnetická rezonancia (MR), MR spektroskopia
(MRS), difúzne tenzorové zobrazenie (DTI),
funkčná MR (fMR), gliómy

To Top