Menu

Mäkkotkanivový proces v panve u pacientky s metastatických Ca prsníka

Bursa M., Rudnay M., Lehotská V.

Karcinóm prsníka najčastejšie metastázuje do kostí, pľúc
a pečene, zatiaľ čo mäkkotkanivové metastázy sú vzácne,
a môžu byť zamenené s duplicitou v podobe sarkómu.
V našej kazuistike prezentujeme pacientku s metastatickým
šírením do mäkkých tkanív a atypickým chovaním
nádoru na zobrazovacích vyšetreniach.
Kľúčové slová: Karcinóm, prsník, metastáza, atypia

To Top