Menu

Kazuistika pacienta so syndrómom zadnej reverzibilnej encefalitídy

Sebő Ľ., Lehotská V.

Syndróm zadnej reverzibilnej encefalopatie (PRES) je klinicko-
rádiologický syndróm so značným rozdielom v závažnosti
klinických prejavov.
Kazuistika poukazuje na potrebu v diferenciálno-diagnostickej
úvahe myslieť na PRES u žien s akútnymi poruchami
spojenými s epileptickými záchvatmi alebo inými
neurologickými príznakmi v peripartálnom období. Magnetická
rezonancia zohráva významnú úlohu v jeho diagnostike
a je zlatým štandardom pre objasnenie príčiny neurologických
porúch. Včasne stanovená správna diagnóza
a správna terapia môže predísť nezvratným neurologickým
následkom.

To Top