Menu

Histologická analýza zrazeniny pri endovaskulárnej liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody

Lebdušková L., Haršány J., Haring J., Janegová A., Klepanec A.

Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej
príhody (iCMP) je celosvetovo stanovenou metódou
voľby. Emergentná reperfúzia akútnej iCMP je všeobecne
odporúčaným angiografickým ako aj klinickým cieľom.
Napriek vysokej úspešnosti, existuje stále určité množstvo
pacientov, ktorí nereagujú na endovaskulárnu liečbu.
Mechanizmy rezistencie nie sú doteraz úplne pochopené,
pravdepodobne kvôli patogenéze a zloženiu zrazeniny,
ktorej etiológia je variabilná od kardioembólie po aterosklerózu
veľkých ciev. Od veľkého úspechu prvotných
štúdií zameraných na vnútornú kompozíciu zrazeniny sa
začali prevratné analýzy zamerané na asociáciu medzi etiológiou
a histologickým zložením zrazeniny, ktoré významne
ovplyvňujú výsledky endovaskulárnej liečby. Nárastom
dôkazov o heterogenite zrazenín dochádza k čoraz väčšej
implementácii histologických analýz intrakraniálnej zrazeniny
s cieľom navrhnúť jednotnú terapeuticko-preventívnu
schému v závislosti od príčiny iCMP a objasniť limitácie
endovaskulárnej liečby.
Kľúčové slová: ischemická cievna mozgová príhoda, endovaskulárna
liečba, mechanická trombektómia, histologické
zloženie, zrazenina.

To Top