Menu

Endovaskulárna embolizácia pokročilých krvácajúcich nádorov

Litvín I., Kohutek F.

Pokročilé nádory s inváziou do okolitých orgánov a štruktúr
môžu erodáciou ciev s následným vnútorným, alebo
vonkajším krvácaním spôsobovať život ohrozujúce stavy.
Zároveň aktívne krvácanie s hemodynamickou alteráciou,
alebo instabilitou kontraindikuje pacientov k systémovej
chemoterapii, alebo biologickej liečbe a výrazne sťažuje
až znemožňuje lokoregionálnu rádioterapiu.
Vo väčšine prípadov je endovaskulárna embolizácia
preferovanou metódou liečby aktívneho krvácania.
Kľúčové slová: Endovaskulárna embolizačná liečba. Kazuistika.
Nádorové krvácanie.

To Top