Menu

Výročné XX. kvadrilaterálne sympózium mladých rádiológov Slovenska – Maďarska – Slovinska a Chorvátska sa uskutočnilo na Slovensku

Rudnay M., Lehotská V.

V dňoch 15. – 17. marca 2019 mali po roku mladí rá-diológovia zo Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvát-ska opäť možnosť prezentovať svoje praktické, vedecké aj edukačné prednášky a výsledky na medzinárodnom kvad-rilaterálnom sympóziu mladých rádiológov, pod záštitou pani ministerky zdravotníctva a pána dekana LF UK.

To Top