Menu

Sonografia v diagnostike fraktúry klavikuly v novorodeneckom veku

aňatka R.1, Vojtko M.2, Chovancová D.3, Kundisová A.1, Štefunková N.1, Poláková Mištinová J.1
1 I. Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
2 Detská chirurgická ambulancia – MUDr. Milan Vojtko, Strečnianska 13, Bratislava
3 Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Popisujeme kazuistiku 3-dňového donoseného eutrofické-ho novorodenca, u ktorého bolo vyslovené podozrenie na parézu plexus brachialis resp. fraktúru ľavej klavikuly – a to vzhľadom na zníženú hybnosť ľavej hornej končatiny a diskrétny opuch laterálnej 1/3 ľavej klavikuly bez krepi-tácie a palpačnej algickej reakcie. Sonografické vyšetrenie potvrdilo fraktúru ľavej klavikuly, čo umožnilo vyhnúť sa rádiografickému vyšetreniu.
Zároveň pripomíname a zdôrazňujeme prínos a vý-hody sonografickej diagnostiky fraktúr v porovnaní s ich rádiografickou diagnostikou, pričom takto dosiahnuteľné zníženie radiačnej záťaže pacienta je významné najmä vo včasnom detskom veku.

To Top