Menu

Cholecystoduodenálna fistula – kazuistika

Rudnay M.1, Slančová J.1, Jakubčín M.1, Lehotská V.2
1 Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice 2 2. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

Cholecystoduodenálna fistula predstavuje patologické spojenie medzi lumenom žlčníka a duodena. Najčastejšie býva výsledkom zápalovo-reparatívnych zmien žlčníka. V prípade vytvorenia dostatočne veľkej komunikácie môže dôjsť k prechodu väčšieho konkrementu do tenkého čre-va a vzniku vzácnej komplikácie – biliárneho ilea. V našej kazuistike prezentujeme prípad pacientky, u ktorej došlo k prvotnej manifestácii ochorenia až v pomerne vysokom veku.

To Top